Ettevõttest


Üldtutvustus

Leku Metall OÜ on registreeritud ettevõtteregistris 12.05.1992. a.

Põhitegevusalaks on metallist abimaterjalide tootmine elektritöödeks. Toodetav jaguneb kahte põhigruppi.

Esimesse gruppi kuuluvad kuumtsingitud lehtmetallist tooted, mis vajadusel pulbervärvitakse: kaabliredelid CL2, valgustirenn CT75, profiilkarbik PK60, kaablikatted LKK ja AKK.

Teise gruppi kuuluvad mustast metallist tooted, mis uputusmeetodil kuumtsingitakse: sidekaevu konsoolid SKO, välisvalgusti kandurid VVK, välisvalgusti mastid VVMõhuliini traaversid KT ja PAS.

Kogu toodang on ettevõtte omatoodang. Allhankena ostetakse sisse pulbervärvimise ja kuumtsinkimise teenust ning osaliselt ka transporditeenust.

1997. a. osteti tootmishoone ehitamise eesmärgil laohoone Jaama 6.

2003. a. koliti tootmine rendiruumidest renoveeritud büroo- ja tootmishoonesse Jaama 6.

2006. a. saadi ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamise programmi raames Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaasfinantseering projektile Jaama 6 platsid, mille käigus rekonstrueeriti Jaama 6 territooriumit Jaama tänavaga ühendav ühendustee, Jaama 6 hooneesine parkla ja Jaama 6/ 8 laoplats.

2007. a. valmis koostöös Desfactory OÜ- ga ja  Inmet OÜ- ga automaatne profiililiin kaabliredelite CL2, valgustirenni CT75 ja profiilkarbiku PK60 valmistamiseks. Sellega saavutati oluline tööjõuvajaduse vähenemine tootmisprotsessis ja võimalike tootmismahtude mitmekordne kasv.

2009. a. alustati koostööd  Airok OÜ- ga tööstus- ja majapidamisgaaside müügiks.

2010. a. juurutati tootmisesse uputusmeetodil kuumtsingitud kaabliredelid CL4, valgustirenn CT75.4 ja profiilkarbik PK60.4 mis vastavad korrosioonitingimuste klassi C4 nõuetele.

2011. a.  valmis ettevõtte ja toodetava kohta ülevaatlikuma info edastamiseks koostöös Awerk- Data OÜ- ga Drupal sisuhaldussüsteemil põhinev uus koduleht.

2015. a. juurutati tootmisesse roostevabast lehtmetallist kaabliredelid CL5, valgustirenn CT75.5 ja profiilkarbik PK60.5 mis vastavad korrosioonitingimuste klassi C5 nõuetele.

2016. a. juurutati seoses LED valgustite arenguga tootmisesse diameetriga D60 välisvalgusti kandurid VVK60 ja kaablikatted UKK.

2018. a. võeti tootmistegevuse efektiivsemaks korraldamiseks koostöös Laansoo & Trussmann OÜ- ga kasutusele programm Ozz 3 Ladu. 

 Kõik, mis mõeldud on metallist, tublid mehed teevad valmis.
Prindi Üles

Meeskond

Kalev Adler
Müügijuht- juhatuse liige

  Mob +372 505 2564
E-post: kalev@leku.ee

Tiia Metsa
Müügiassistent- raamatupidaja

  Mob +372 525 2564
E-post: tiia@leku.ee

Prindi Üles

EdasimüüjadEsvika Elekter AS W.EG. Eesti OÜ
http://www.esvika.ee http://www.wegestonia.ee
   


SLO Eesti AS Energo Veritas OÜ
http://www.slo.ee http://www.energoveritas.ee
   


Saveltron OÜ Onninen AS
http://www.elektriari.ee http://www.onninen.ee
   
 
Electrum AS A&T Elekter OÜ

http://www.electrum.ee

http://www.atelekter.ee
   
 
K.A. Elcom Grupp OÜ Kontaktkaubandus OÜ
urmas.piirisild@gmail.com http://www.kontaktkaubandus.ee
Prindi Üles