Üldtutvustus

Leku Metall OÜ on registreeritud ettevõtteregistris 12.05.1992. a.

Põhitegevusalaks on metallist abimaterjalide tootmine elektritöödeks. Toodetav jaguneb kahte põhigruppi.

Esimesse gruppi kuuluvad kuumtsingitud lehtmetallist tooted, mis vajadusel pulbervärvitakse: kaabliredelid CL2, valgustirenn CT75, profiilkarbik PK60, kaablikatted LKK ja AKK.

Teise gruppi kuuluvad mustast metallist tooted, mis uputusmeetodil kuumtsingitakse: sidekaevu konsoolid SKO, välisvalgusti kandurid VVK, välisvalgusti mastid VVMõhuliini traaversid KT ja PAS.

Kogu toodang on ettevõtte omatoodang. Allhankena ostetakse sisse pulbervärvimise ja kuumtsinkimise teenust ning osaliselt ka transporditeenust.

1997. a. osteti tootmishoone ehitamise eesmärgil laohoone Jaama 6.

2003. a. koliti tootmine rendiruumidest renoveeritud büroo- ja tootmishoonesse Jaama 6.

2006. a. saadi ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamise programmi raames Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaasfinantseering projektile Jaama 6 platsid, mille käigus rekonstrueeriti Jaama 6 territooriumit Jaama tänavaga ühendav ühendustee, Jaama 6 hooneesine parkla ja Jaama 6/ 8 laoplats.

Tulenevalt vajadusest uue keevitustsehhi ehitamiseks osteti Jaama 6 kinnistuga piirnev kinnistu Telliskivi 9. Vajalik infrastruktuur on välja ehitatud ja detailplaneeringust tuleneb ehitusõigus kinnistule tootmishoone ehitamiseks.

Müügi- ja tootmistegevuse efektiivsemaks korraldamiseks võeti koostöös  Merit Tarkvara AS- iga kasutusele programm Merit Ladu.

2007. a. valmis koostöös Desfactory OÜ- ga ja  Inmet OÜ- ga automaatne profiililiin kaabliredelite CL2, valgustirenni CT75 ja profiilkarbiku PK60 valmistamiseks. Sellega saavutati oluline tööjõuvajaduse vähenemine tootmisprotsessis ja võimalike tootmismahtude mitmekordne kasv.

2009. a. alustati koostööd  Airok OÜ- ga tööstus- ja majapidamisgaaside müügiks.

2010. a. juurutati tootmisesse uputusmeetodil kuumtsingitud kaabliredelid CL4, valgustirenn CT75.4 ja profiilkarbik PK60.4 mis vastavad korrosioonitingimuste klassi C4 nõuetele.

2011. a.  valmis ettevõtte ja toodetava kohta ülevaatlikuma info edastamiseks koostöös Awerk- Data OÜ- ga Drupal sisuhaldussüsteemil põhinev uus koduleht.

2015. a. juurutati tootmisesse roostevabast lehtmetallist kaabliredelid CL5, valgustirenn CT75.5 ja profiilkarbik PK60.5 mis vastavad korrosioonitingimuste klassi C5 nõuetele.

2016. a. juurutati seoses LED valgustite arenguga tootmisesse diameetriga D60 välisvalgusti kandurid VVK60 ja kaablikatted UKK.

2017. a. tähistas ettevõte oma 25 aastapäeva. 

 Kõik, mis mõeldud on metallist, tublid mehed teevad valmis.